L’Eina

L’Eina digital està creada per fer de suport i de seguiment a les xerrades i als tallers que es realitzen als Instituts. 

La implementació de l’Eina als Instituts, té la seva raó de ser en l’acompanyament i la continuïtat del treball amb l’alumnat després del tallers que es realitzen a les aules.

 Aquesta eina digital és una reformulació de l’enfoc que s’han vingut realitzant a l' ESO en els darrers anys, amb la intenció de millorar l’impacte amb l'alumnat i donar coherència i continuïtat amb un enfoc globalitzador. 

 Les temàtiques dels tallers impacten directament amb la vida quotidiana de l’alumnat, amb la seva salut física i emocional i amb els seus hàbits de consum tant individuals com grupals.

A qui va destinada: A l'alumnat de 1r, 2n, 3er i 4t d'ESO 

Objectiu: Fer un seguiment dels tallers amb una integració dels continguts rebuts i un possible treball conjunt entre els tutors/es i l'alumnat o amb una persona professional de referència. 

Metodologia: L'Eina és una plataforma digital adaptada a les temàtiques dels tallers que es duen a terme a cada institut. Cada alumne té el seu propi compte on-line on dur a terme les activitats de manera anònima. 

Retorn: L’Eina ens dona una visió general de l’estat del grup sobre cada un dels temes. Tanmateix, ens permet extreure les valoracions de l'alumnat de cada xerrada i també ens proporciona unes gràfiques del possibles consums problemàtics de l'alumnat, relacions de violència masclista, abusos sexuals o situacions de bullyng. Així com un detecció de possibles addiccions a les pantalles o ciberassetjaments. 

Cada institut rep un retorn per part de Mediare amb la valoració de les xerrades programades i un anàlisis diagnosi sobre els temes tractats.