L’Eina

La implementació de l’Eina als instituts, té la seva raó de ser en l’acompanyament i la continuïtat del treball amb l’alumnat després del tallers que es realitzen a les aules. Aquesta eina digital és una reformulació de l’enfoc que s’han vingut realitzant a l' ESO en els darrers anys, amb la intenció de millorar l’impacte amb els/les alumnes i donar coherència i continuïtat amb un enfoc globalitzador. Les temàtiques dels tallers impacten directament amb la vida quotidiana de l’alumnat, amb la seva salut física i emocional i amb els seus hàbits de consum tant individuals com grupals.

OBJECTIUS

A QUI VA DESTINADA

A l'alumnat de 1r, 2n, 3er i 4t d'ESO OBJECTIU: Fer un seguiment dels tallers amb una integració dels continguts rebuts i un possible treball conjunt entre els tutors/es i l'alumnat o amb una persona professional de referència.

METODOLOGIA: L'Eina és una plataforma digital adaptada a les temàtiques dels tallers que es duen a terme a cada institut. Cada alumne té la seva pròpia compte on-line on dur a terme les activitats de manera anònima.

CONTINGUTS: Trobem diferents blocs a escollir segons les temàtiques dels tallers. Dins de cada bloc hi ha un qüestionari de valoració de la xerrada, preguntes de diagnòstic, diferents activitats i un espai d'objectius propis i reflexions personals.