ÀMBITS

DROGUES

Les drogues d’ús recreatiu com l’alcohol, el cànnabis, el tabac o la cocaïna estan presents en aquesta societat. Tant important és conèixer els efectes i seus riscos, com saber quins son els tipus de relacions i consums que poden establir-se amb elles. Treballem apostant pels factors de protecció i la reducció de riscos.


OCI NOCTURN

Les violències masclistes des del punt de vista de la prevenció, impliquen sensibilitzar i crear espais des d’una mirada de gènere i feminista. La violència sexual, com a forma més present en els espais d’oci precisa d’aquest enfocament així com d’eines efectives que permetin el seu abordatge.Per la gent jove, l’oci nocturn és un espai de diversió i de transgressió on explorar noves relacions i nous límits. Crear espais més segurs en els contextos d’oci nocturn esdevé un factor de protecció davant les incidències relacionades amb aquestes conductes.

Punt Lila
Vetlladores de Nit
Estand d’informació de drogues


GÈNERE

Les violències masclistes des del punt de vista de la prevenció, impliquen sensibilitzar i crear espais des d’una mirada de gènere i feminista. La violència sexual, com a forma més present en els espais d’oci precisa d’aquest enfocament així com d’eines efectives que permetin el seu abordatge.


SEXUALITAT

L’educació sexual s’aborda des d’una perspectiva feminista, com a prevenció de les violències masclistes i de les agressions sexuals. Des d’una educació efectiva-sexual bàsica per l’autoestima, l’apoderament, la llibertat, el respecte i la gestió dels riscos i els plaers en la sexualitat.


PANTALLES

Les noves tecnologies s’han instal·lat a la nostra realitat i a la de les joves per quedar-s’hi.
Es fa un acompanyament a les joves amb l’ús responsable de les pantalles.
La prevenció i detecció del ciberassetjament, del sexpreading i del grooming són bàsics per crear relacions saludables entre pantalles.