Punts Liles

Els Punt Liles de Mediare són espais segurs i feministes, de prevenció i de sensibilització sobre la violència masclista, les agressions sexuals i les violències lgtbifòbiques.

Les professionals estan qualificades i formades en gènere, violència masclista i sexualitat. L’equip de treballadores esta format per educadores socials, psicòlogues, criminòlogues i integradores socials.

Cuidem l’espai, la intimitat i la imatge per què convidi a les persones acostar-se i a participar al Punt Lila.

Comptem amb material propi de sensibilització de les violències masclistes i de les agressions sexuals. En el Punt Lila trobem dinàmiques participatives i reflexives, qüestionaris sobre el masclisme i material d’educació sexual.

Tenim kits de roba per si hi ha alguna agressió sexual i també material d’higiene menstrual.

Donem informació sobre els recursos del territori i material per difondre els serveis més propers.

Apliquem els protocols del municipi i si no en tenen, oferim el nostre protocol propi per a violències masclistes i agressions sexuals, també per agressions a menors.. Un dels serveis que també ofereix Mediare, és la creació de protocols de gènere per Ajuntaments. 

Ens coordinem amb els diferents agents del territori i el personal de seguretat per proporcionar unes festes segures, de qualitat i amb una mirada feminista. Treballem amb els Ajuntaments i les Regidories, Serveis Socials del territori, Serveis Especialitzats, SIAD, SIE, SIS, SAID, Serveis Sanitaris – Ambulàncies, Policia Local i Mossos d’Esquadra .

Es fa un informe que consta d’ una valoració amb perspectiva de gènere i mirada feminista de l’espai d’oci i es fa retorn de les actuacions i de les incidències reportades.

Si hi hagut una agressió es fa un informe on s’explica el que ha succeït, el protocol que s’ha activat i com s’ha procedit.

El Punt Lila itinerant es pot contractar com a complement del Punt Lila fixe o com a servei individual.

És un servei d’una parella itinerant en l’entorn de festa, per a poder fer prevenció i sensibilització de la violència masclista a les persones que estan als entorns de la festa, detectar possibles agressions sexuals i fer intervencions en casos de violència masclista en l’entorn festiu.

Aquest servei ens proporciona molta més sensació de seguretat en l’entorn de festa, un anàlisis i valoració dels entorns amb una mirada feminista i la possibilitat de fer prevenció amb col·lectius que normalment es situen a les perifèries de les festes.

Des de Mediare també formem a Professionals del Punt Lila