Formació per a Professionals de l'Oci nocturn

Dispensació responsable d'alcohol (DRA)

Aquesta formació respon a les necessitats i problemàtiques detectades en entorns d’oci nocturn i pretén donar estratègies i eines per crear espais més segurs on es porti a terme una dispensació responsable d’alcohol i una gestió més segura de l’espai.

Formació destinada a:
     -  Personal de barres
     -  Office
     -   Entitats culturals i socials
     -   Associacions de joves i caus
     -   Personal de festes majors, festivals i macro festivals.

Oferim: 

  • Un recurs formatiu d’una durada de 2 hores.
  • Una sessió d’assessorament a l’organització de l'acte amb perspectiva de salut i seguretat amb una durada de 2 hores.
  • Una formació especialitzada d'una durada de 4 hores.

Personal d'oci nocturn

La formació inclou coneixements imprescindibles per a la Dispensació Responsable d’Alcohol i formació sobre drogues, reducció de riscos i primers auxilis.

Formació destinada a:
     - Personal de barres
     - Office
     - Entitats culturals i socials
     - Associacions de joves i caus.
     - Personal de festes majors, festivals i macro festivals
.

Oferim:

  • Una formació amb una durada de 2 hores on es donen estratègies i eines pràctiques per als possibles conflictes i problemàtiques que puguin sorgir en l’entorn d’oci nocturn.

Organització de festes

La planificació d’una festa o esdeveniment concret ha d’estar precedida d’una estratègia més àmplia i de llarg recorregut que reforçarà qualsevol de les actuacions concretes planificades per abans, durant i després de l’esdeveniment.

Formació destinada a:
     - Professionals que organitzen festes locals i festes en espais d’oci nocturn.

Les principals accions en que es basa aquesta formació s’agrupen en 4 àmbits:
     - Mesures educatives i de sensibilització
     - Estratègies de reducció de riscos
     - Reforç en l’aplicació de lleis
     - Mesures ambientals

Oferim:

  • Una formació que té una durada de 4 hores.

Professionals Punt Lila

La formació de professionals per treballar al Punt Lila té la seva raó de ser en professionalitzar a les treballadores i oferir Punts Liles de qualitat. Formem al personal per que estigui preparat tant per fer prevenció i sensibilització com per realitzar intervencions, activar els protocols de cada municipi, coordinar-se amb els diferents agents i cossos de seguretat i acompanyar a les víctimes si ho necessiten.

La formació va destinada a:

    - Integradores socials
    - Educadores socials
    - Treballadores socials
    - Criminòlogues
    - Psicòlogues
    - Personal de salut i sociosanitari
    - Informadores de drogues
    - Claustres i professorat de centres educatius.
    - Monitores de lleure
    - Persones que treballen amb joves
    - Persones que treballen en l’àmbit socials
    - Entitats socials i culturals
    - Associacions de joves i caus

La formació especialitzada per a professionals de Punt Lila
té una durada de 4 hores.

Agents de salut d’intervenció nocturna
(Vetlladores de nit)

La formació d’Agents de Salut prepara a les professionals per poder acompanyar a les persones que estan en un entorn de festa, prevenint, informant i intervenint si és necessari.

Va destinada a:

     - Integradores socials
     - Educadores socials
     - Treballadores socials
     - Criminòlogues
     - Psicòlogues
     - Personal de salut i sociosanitari
     - Informadores de drogues
     - Claustres i professorat de centres educatius.
     - Monitores de lleure
     - Persones que treballen amb joves
     - Persones que treballen en l’àmbit socials
     - Entitats socials i culturals
     - Associacions de joves i caus


La formació té una durada de 2 hores.