Formacions Professionals Punt Lila

La formació de professionals per treballar al Punt Lila té la seva raó de ser en professionalitzar a les treballadores i oferir Punts Liles de qualitat. Formem al personal per que estigui preparat tant per fer prevenció i sensibilització com per realitzar intervencions, activar els protocols de cada municipi, coordinar-se amb els diferents agents i cossos de seguretat i acompanyar a les víctimes si ho necessiten.

La formació va destinada a:

    - Integradores socials
    - Educadores socials
    - Treballadores socials
    - Criminòlogues
    - Psicòlogues
    - Personal de salut i sociosanitari
    - Informadores de drogues
    - Claustres i professorat de centres educatius.
    - Monitores de lleure
    - Persones que treballen amb joves
    - Persones que treballen en l’àmbit socials
    - Entitats socials i culturals
    - Associacions de joves i caus

Les principals tasques d’una treballadora de Punt Lila són:

  • Atenció (sobre la persona agredida).
  • Recuperació (derivació a serveis específics).
  • Sensibilitzar sobre les violències sexuals.
  • Animar a reportar casos.
  • Corresponsabilitzar la ciutadania en l’abordatge de les violències sexuals als espais públics.
  • Analitzar els espais d’oci nocturn amb ulleres liles.
  • Atendre les situacions de violències masclistes i sexuals.

En la formació per a treballar al Punt Lila es donen coneixements bàsics i essencials per poder fer acompanyaments de qualitat i acurats a cada situació específica i a cada persona.

Continguts de la formació:

Sistema sexe-gènere
Rols de gènere a l’espai públic.
La violència com a sistema de perpetuació de poder.
Violències masclistes i agressions sexuals.
La cultura de la violació.
La llei a Catalunya.
Marc normatiu en l’actuació de les professionals.
Tasques de sensibilització i de prevenció i principis bàsics d’actuació.
Primers auxilis psicològics.
Informació sobre procediments i drets.
Recuperació: on derivar?
Abordatge de les agressions sexuals.
Objectius de l’actuació.
Actuació amb les agredides.
Actuació amb els agressors.
Actuació amb les agressions.
Observació de l’organització de la festa amb mirada feminista.
Treball de casos.

La formació especialitzada per a professionals de Punt Lila té una durada de 4 hores .