Gestió de plaers i riscos en joves.

Som una consultoria adreçada a joves i adolescents,
així com famílies i professionals del seu entorn.

Evitem connotacions moralistes o paternalistes,
ens centrem en la problemàtica i no sols en les percepcions.

La nostra tasca gira entorn a les necessitats i realitats del  jovent, les seves famílies i el personal tècnic que hi té relació o hi ha d’intervenir.

Col·laborem amb les administracions públiques fent projectes, activitats, cursos, formacions, mediacions i elaboració de materials i protocols.

 

Fomentem l'ús responsable de les pantalles i noves tecnologies.

Abordem els consums de drogues des d’una mirada de prevenció i reducció de riscos.

Abordem el gènere i la sexualitat des d’una educació sexual feminista i treballem per prevenir la violència masclista i les agressions sexuals.

Oferim serveis de Punt Lila, Vetlladores de nit i Informadores de drogues en espais d’oci nocturn, de manera itinerant o amb la instal·lació d’un estand.

Fem formacions i tallers sobre drogues, gènere, sexualitat i pantalles, tant per a joves com per a professionals i famílies.

 

Si voleu més informació del què fem,
com ho fem i què us podem oferir...