Vetlladores de Nit

Les principals tasques que desenvolupen les Vetlladores de Nit estan a cavall entre l’agent cívic i l’agent de salut.

 Les vetlladores itinerants duen a terme diverses tasques orientades a proporcionar informació i donar atenció sobre els efectes, els riscos i els consums de drogues dins l’entorn de festa. A més de respondre a preguntes i consultes relacionades amb aquests temes, aprofiten les oportunitats d'intervenció per estimular reflexions crítiques sobre el consum de diversos estupefaents, amb una perspectiva que no sigui ni moralista ni paternalista.

En situacions específiques de malestar o necessitat, les vetlladores itinerants ofereixen aigua i dolços als assistents. També proporcionen assistència en moments que requereixen atenció immediata i suport a través d'una atenció comprensiva.

Dins de l'equip de Mediare, la sensibilització i l'acompanyament proporcionats en aquest context són des d'una perspectiva inclusiva i feministes. És per això que les professionals també estan formades i sensibilitzades, en la prevenció, detecció i atenció de possibles situacions de violència masclista i LGBTIfòbica que es poden produir en diferents situacions d'oci.

Les vetlladores estan coordinades amb els diferents agents del municipi (Policia local serveis d’emergència sanitària i tècniques municipals)

Es fa retorn de les actuacions i de les incidències reportades.

Es fa un anàlisis d’on es reuneixen les persones joves, quines dinàmiques tenen i  quins consums s’observen. Es realitza una  observació sobre l’espai, les formes d’accés i la il·luminació. 

Si hi hagut una agressió es fa un informe on s’explica el que ha succeït, el protocol que s’ha activat i com s’ha procedit.