Formació per a Professionals de l'Àmbit Social i Educatiu

Drogues i Reducció de Riscos

La formació va destinada a:

    - Integradores socials
    - Educadores socials
    - Treballadores socials
    - Criminòlogues
    - Psicòlogues
    - Personal de salut i sociosanitari
    - Informadores de drogues
    - Claustres i professorat de centres educatius.
    - Monitores de lleure
    - Persones que treballen amb joves
    - Persones que treballen en l’àmbit socials
    - Entitats socials i culturals
    - Associacions de joves i caus

La formació consta de 3 sessions de 2 hores cada sessió.

Educació Sexual i Emocional

La formació va destinada a:

    - Integradores socials
    - Educadores socials
    - Treballadores socials
    - Criminòlogues
    - Psicòlogues
    - Personal de salut i sociosanitari
    - Informadores de drogues
    - Claustres i professorat de centres educatius.
    - Monitores de lleure
    - Persones que treballen amb joves
    - Persones que treballen en l’àmbit socials
    - Entitats socials i culturals
    - Associacions de joves i caus

La formació consta de 3 sessions de 2 hores cada sessió.

Pantalles

La formació va destinada a:

    - Integradores socials
    - Educadores socials
    - Treballadores socials
    - Criminòlogues
    - Psicòlogues
    - Personal de salut i sociosanitari
    - Informadores de drogues
    - Claustres i professorat de centres educatius.
    - Monitores de lleure
    - Persones que treballen amb joves
    - Persones que treballen en l’àmbit socials
    - Entitats socials i culturals
    - Associacions de joves i caus

La formació consta de 3 sessions de 2 hores cada sessió.