Formació de Sexualitat

La formació va destinada a:

    - Integradores socials
    - Educadores socials
    - Treballadores socials
    - Criminòlogues
    - Psicòlogues
    - Personal de salut i sociosanitari
    - Informadores de drogues
    - Claustres i professorat de centres educatius.
    - Monitores de lleure
    - Persones que treballen amb joves
    - Persones que treballen en l’àmbit socials
    - Entitats socials i culturals
    - Associacions de joves i caus

La formació consta de 3 sessions de 2 hores cada sessió i contenen orientacions pels professionals amb exemples de casos pràctics.

A continuació es mostren els 3 blocs amb els seus continguts:

Bloc 1

Què és la sexualitat?

Identitat, gènere i diversitat

Bloc 2

Canvis físics i emocionals en l’adolescència.

Plaer i masturbació.

Bloc 3

Primeres vegades, ITS (infeccions de transmissió sexual), reducció de riscos i cures. Pornografia, ciberassetjament, violència masclista i agressions sexuals

Aprofitem per recordar que també oferim formacions sobre drogues i reducció de riscos i pantalles (ús, abús, ciberassetjament i sexpreading).