Formació sobre pantalles

 La formació va destinada a:

    - Integradores socials
    - Educadores socials
    - Treballadores socials
    - Criminòlogues
    - Psicòlogues
    - Personal de salut i sociosanitari
    - Informadores de drogues
    - Claustres i professorat de centres educatius.
    - Monitores de lleure
    - Persones que treballen amb joves
    - Persones que treballen en l’àmbit socials
    - Entitats socials i culturals
    - Associacions de joves i caus

La formació consta de 3 sessions de 2 hores cada sessió i contenen orientacions pels professionals amb exemples de casos pràctics.

A continuació es mostren els 3 blocs amb els seus continguts:

Bloc 1

Comportaments a l’adolescència.

Mòbil, Videojocs, Jocs en línia i Xarxes Socials.

Bloc 2

Ús i abús i addicions.

Consum crític i conscient de les pantalles.

Bloc 3

Ciberassetjament, Sexpreading, Sextorsió i Groming.

Prevenció i detecció de factors de risc.

Estratègies i pautes d’intervenció per l’acompanyament socioeducatiu.