Formacions de Drogues i Reducció de Riscos

 

Cal tenir en compte que la línia metodològica de les formacions es basa en un discurs pràctic, pragmàtic i realista, i s’aparta de moralismes i paternalismes. 

Pretén fer un abordatge efectiu de la gestió dels riscos i plaers que suposa el consum de drogues ( incloent tot tipus de drogues) per tal de reforçar a les persones que han decidit no consumir-me, i donant pautes de reducció de riscos per a aquelles persones que hagin decidit si consumir-les. 

La formació va destinada a: 

     - Integradores socials 
     - Educadores socials
     - Treballadores socials
     - Criminòlogues
     - Psicòlogues
     - Personal de salut i sociosanitari
     - Informadores de drogues
     - Claustres i professorat de centres educatius
     - Monitores de lleure
     - Persones que treballen amb joves
     - Persones que treballen en l’àmbit socials
     - Entitats socials i culturals
     - Associacions de joves i caus

 

La formació consta de 3 sessions de 2 hores cada sessió.

Els contingut de la formació són:

Bloc 1

Els primers consums, legislació i classificació de les drogues.

Bloc 2

Efectes i riscos de les drogues.

Tipus de drogues: Begudes energètiques, Tabac, Alcohol, Cocaïna, Speed, LSD, bolets, Èxtasis, Ketamina....

Bloc 3

Consum responsable i Reducció de Riscos.

Si la demanda de la formació és per part d’una entitat o col·lectiu específic adaptem els continguts a les necessitats i realitats de cada grup.

Aprofitem per recordar que també oferim tallers sobre sexualitat i pantalles (ús, abús i ciberassetjament).