Formació Joves

TALLERS DE DROGUES

Informació sobre el sucre i la cafeïna, el tabac i la manipulació, el alcohol i la prevenció i els primers consums, les drogues i la  prevenció i RdR...

TALLERS DE GÈNERE I DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Tallers adreçats a joves per tots els cursos de l'ESO amb temes sobre discriminacions de gènere, masclisme a les xarxes socials, consentiment en les relacions afectivosexuals, etc.

TALLERS DE SEXUALITAT

Adreçats a alumnes de l'ESO sobre conceptes bàsics de la sexualitat i els canvis físics i emocionals, identitats de gènere, les diferents opcions sexuals i els estereotips de gènere, etc.

TALLERS PANTALLES

Lorem ipsum...