Tallers de gènere

Re-Genera't

Taller de dues hores adreçat principalment a joves de 1r d’ESO enfocat a sensibilitzar i detectar les discriminacions de gènere.

Es treballarà els diferents tipus de discriminacions que es manifesten a les nostres vides i al nostre entorn proper pel fet de ser home, dona o persona no binària. Comptarem amb una dinàmica que faci visible aquestes disparitats a través de l’experiència de l’alumnat i s’analitzaran diferents tipus de discriminacions que es donen en el ‘món adult’.

S’explicarà, de manera planera, en què consisteix el sistema sexe-gènere i quines són les conseqüències de la visió binària i masclista de la societat.

Observarem les eines que tenim al nostre abast per poder transformar la realitat i combatre les injustícies de gènere.

SEXE - GÈNERE - DISCRIMINACIÓ

#SócFeminista?

Taller d’hora i mitja adreçat principalment a joves de 2n d’ESO enfocat a treballar les conductes masclistes a les xarxes socials.

Farem un breu repàs a conceptes claus que expliquen les arrels de les conductes discriminatòries i violentes vers les dones i les persones no cisheteronormatives.També s’explicarà les diferents formes de violències que es manifesten a les xarxes socials, com el sexpreading, la sextorsió o el stalking.

Es farà un anàlisi de continguts feministes i masclistes que ens trobem a les xarxes socials, com Instagram i Tik Tok. Per tal d’acotar més la sessió als interessos del grup es demanarà prèviament al professorat que esbrinin qui són les influencers de moda al grup.

Es treballarà de manera grupal la resposta que es pot donar a aquest tipus de pràctiques.

CONDUCTES MASCLISTES - FEMINISME - XARXES SOCIALS

Això sí que és una festa!

Taller de dues hores adreçat principalment a joves de 3r d’ESO on es posa el focus sobre el consentiment en les relacions afectivo-sexuals.

A través de dinàmiques grupals s’explorarà el concepte ‘consentiment’, les seves manifestacions i les maneres de traslladar-lo a la nostra esfera personal. Per això, es repassarà breument els fonaments pels quals s’ha menystingut aquest concepte socialment i a través de la teatralitzazió de diferents casos abordarem la manera de posar-lo en pràctica.

CONSENTIMENTS - RELACIONS - SEXUALITAT

Sorori... què?

Taller no mixte de dues hores adreçat a dones joves de 4t d’ESO enfocat a visibilitzar les discriminacions que viuen les dones i a explorar els recursos existents al nostre abast per entomar-les.

A través de dinàmiques plàstiques identificarem diferents tipus de situacions de discriminació que han pogut viure les noies del grup.

En base al resultat final s’exploraran les causes que provoquen aquestes situacions, treballant els estereotips de gènere i les conseqüències que aquests tenen a les nostres vides.

En el taller s’identificaran les diferents eines al nostre abast per combatre les desigualtats de gènere i les violències masclistes, partint de la idea del suport mutu entre dones, però també donant a conèixer els recursos existents al territori on s’imparteix el taller.

SORORITAT - ESTEREOTIPS DE GÈNERE - FEMINISME

M’agrades bonica, lliure i boja

Taller no mixt de dues hores adreçat a nois joves de 4t ESO i Batxillerat enfocat a treballar el tracte que donem a les dones en els nostres cercles propers i a com abordar les discriminacions de gènere que es donen en aquest.

En una primera part del taller identificarem diferents estereotips de gènere en base a l’experiència dels nois del grup.  A partir dels resultats obtinguts a les dinàmiques es farà un anàlisi de com aquests afecten a homes i dones de manera diferenciada.

MASCLISME - GÈNERE - ESTEREOTIPS