Tallers de gènere i de prevenció de la violència masclista

Re-Genera’t

Taller de dues hores adreçat principalment a joves de 1r d’ESO enfocat a sensibilitzar i detectar les discriminacions de gènere.

En aquesta sessió es treballarà primerament, els diferents tipus de discriminacions que es manifesten a les nostres vides i al nostre entorn proper pel fet de ser home, dona o persona no binària. Aquesta part comptarà amb una dinàmica que faci visible aquestes disparitats a través de l’experiència de l’alumnat. En funció de les tendències observades pel grup, s’analitzaran diferents tipus de discriminacions que es donen en el ‘món adult’.

A continuació s’explicarà, de manera planera, en què consisteix el sistema sexe-gènere i quines són les conseqüències de la visió binària i masclista de la societat.

En base a anàlisis dels continguts apresos s’exploraran les eines que tenim al nostre abast per poder transformar la realitat i combatre les injustícies de gènere.

#SócFeminista?

Taller d’hora i mitja adreçat principalment a joves de 2n d’ESO enfocat a treballar les conductes masclistes a les xarxes socials.

La metodologia de treball per aquesta sessió consistirà, primerament en fer un breu repàs a conceptes claus que expliquen les arrels de les conductes discriminatòries i violentes vers les dones i les persones no cisheteronormatives. També s’explicarà les diferents formes de violències que es manifesten a les xarxes socials, com el sexpreading, la sextorsió, el stalking, etc.

Acte seguit, es farà un anàlisi de continguts feministes i masclistes que ens trobem a les xarxes socials de moda, com Instagram i Tik Tok. Per tal d’acotar més la sessió als interessos del grup es demanarà prèviament al professorat que esbrinin qui són els / les influencers de moda al grup.

Finalment es treballarà de manera grupal la resposta que es pot donar a aquest tipus de pràctiques.

Això sí que és una festa!

Taller de dues hores adreçat principalment a joves de 3r d’ESO on es posa el focus sobre el consentiment en les relacions afectivo-sexuals.

A través de dinàmiques grupals s’explorarà el concepte ‘consentiment’, les seves manifestacions i les maneres de traslladar-lo a la nostra esfera personal. Per això, es repassarà breument els fonaments pels quals s’ha menystingut aquest concepte socialment i a través de la teatralitzazió de diferents casos abordarem la manera de posar-lo en pràctica.

Sorori... què?

Taller no mixt de dues hores adreçat a dones joves de 4t d’ESO enfocat a visibilitzar les discriminacions que viuen les dones i a explorar els recursos existents al nostre abast per entomar-les.

A través de dinàmiques plàstiques identificarem diferents tipus de situacions de discriminació que han pogut viure les noies del grup. En base al resultat final s’exploraran les causes que provoquen aquestes situacions, treballant els estereotips de gènere i les conseqüències que aquests tenen a les nostres vides.

En la segona part del taller s’identificaran les diferents eines al nostre abast per combatre les desigualtats de gènere i les violències masclistes, partint de la idea del suport mutu entre dones, però també donant a conèixer els recursos existents al territori on s’imparteix el taller.

M’agrades bonica, lliure i boja

Taller no mixt de dues hores adreçat a nois joves de 4t ESO i Batxillerat enfocat a treballar el tracte que donem a les dones en els nostres cercles propers i a com abordar les discriminacions de gènere que es donen en aquest.

En una primera part del taller identificarem diferents estereotips de gènere en base a l’experiència dels nois del grup. A partir dels resultats obtinguts a les dinàmiques es farà un anàlisi de com aquests afecten a homes i dones de manera diferenciada.

Acte seguit, a través del treball de diferents casos de discriminacions basades en el sistema sexe-gènere reflexionarem sobre les diferents maneres que tenim d’abordar-les.

Finalment, de manera conjunta, projectarem de quina manera ens agradaria que es tractés als homes i a les dones per tal de construir un món més just per tothom.

Els diferents tallers presentats són per grup / classe de cada curs, a excepció dels tallers no mixtes (‘Sorori…què?’ i ‘M’agrades bonica, lliure i boja’) que es poden realitzar per curs, depenent del volum de persones que impliqui. En tots els casos les sessions es plantegen amb diferents dinàmiques que busquen la participació de l’alumnat i el saber teòric des de la experiència pròpia.