Tallers de drogues

Sucre i cafeïna

Dinamització d'una sessió d’una hora o una hora i mitja per a joves d’ESO (principalment de 1r) sobre prevenció i reducció de riscos en el consum de sucre i cafeïna, posant especial èmfasi en les begudes.

Es parla dels tipus sucre, de les dosis diàries recomanades, del contingut en sucre de diferents productes i dels riscos del seu consum. 

Després, s’aborden els efectes i riscos de la cafeïna.

Es fa un l’anàlisi de les diferents begudes ensucrades (refrescants, isotòniques i energètiques).

S’explica la composició, efectes i usos de cada una d’elles per donar pas a explicar els riscos de les begudes energètiques i desemmascarar falsos mites que s’han generat al voltant d’aquestes begudes mitjançant campanyes publicitàries .

SUCRE - CAFEÏNA - BEGUDES ENERGÈTIQUES

Tabac i manipulació

Dinamització d'una sessió d’una hora o una hora i mitja per a joves d’ESO (principalment 2n) sobre prevenció en el consum de tabac.

S’utilitza com a fil conductor les imatges de la exposició “El tabac al descobert” (Diputació de Barcelona).

Es fa un petit repàs històric de l’evolució de la percepció del tabac i a continuació s’aborda l’impacte que té sobre la mortalitat i l’economia. Després es parla del procés d’addicció, les substàncies químiques que conté, les patologies que pot generar i com afecta a l’organisme, a les relacions de parella o a l’estètica.

Es tanca el taller parlant de com utilitzant la promoció, manipulació i màrqueting s’aconsegueix donar una aura concreta a diferents productes i en el cas del tabac de rebel·lia i seducció, que ens permet oferir diferents eines per tal que el jovent pugui evitar la pressió socia i de grup en el consum de tabac.

TABAC - MANIPULACIÓ - CONSUM

Alcohol

 Dinamització d'una sessió de dues hores per a joves d’ESO (principalment 3r) sobre prevenció i reducció de riscos en el consum d’alcohol.

S’obre la sessió parlant del concepte droga, de les maneres de definir-lo i dels tipus de drogues i les maneres de classificar-les, per acabar centrant-nos en l’alcohol i els seus efectes i riscos.

Durant l’etapa d’institut, el 80% del jovent provarà l’alcohol, i la mitjana d’edat d’inici del consum és als 14 anys. És un moment clau en l’abordatge dels primers consums, i en aquesta part del taller, i d’una manera molt pràctica és parla del contingut alcohòlic de les diferents begudes alcohòliques, dels efectes desitjats i no desitjats, i de la dificultat de fer un consum responsable tenint en compte factors com la desinhibició, o les proporcions alcohol/refresc que es donen als “botellons”. S’acaba aquesta part donant eines concretes tant per les persones que han decidit no beure com per les que han decidit fer-ho.

ALCOHOL - PREVENCIÓ - PRIMERS CONSUMS

Drogues

Dinamització d'una sessió de dues hores per a joves d’ESO (principalment 4r) sobre prevenció i reducció de riscos en el consum de drogues.

S’obre la sessió parlant del concepte droga, de les maneres de definir-lo i dels tipus de drogues i les maneres de classificar-les, per acabar centrant-nos en cada una d’elles i en els seus efectes i riscos.

Aquest taller no té una escaleta massa definida, ja que treballa el fenomen de les drogues en funció de les seves inquietuds, dubtes i demandes. Es fa prevenció primària per tal d’evitar o retardar el consum de totes les substàncies, però és posa especial èmfasi en aquelles drogues sobre les que tenen més interès, o aquelles que verbalitzen que han consumit o que tenen previst consumir alhora que se n’ofereixen pautes de reducció de riscos.

DROGUES - PREVENCIÓ - REDUCCIÓ DE RISCOS