Protocols d'Oci nocturn

Els Protocols d'Oci nocturn són conjunts de normes i directrius que es poden establir per a les activitats d'oci que es desenvolupen durant la nit, especialment en llocs com discoteques, bars, concerts, festes populars i altres establiments nocturns.

Aquests protocols poden ser desenvolupats per les autoritats locals, els propietaris d'establiments o altres parts interessades amb l'objectiu de garantir la seguretat i el benestar de les persones participants i evitar problemes com el soroll excessiu, l'alteració de l'ordre públic i la prevenció d’intoxicacions o agressions sexuals.

És important seguir i respectar aquestes normes per garantir una experiència d'oci nocturn segura i positiva.

Per tal d’assolir els objectius del protocol es pretén incidir sobre diversos aspectes que tenen una influència notable sobre el desenvolupament dels espais festius:

  • Organització de l’espai: implica l’anàlisi de l’espai i dels seus entorns per poder escollir emplaçaments el màxim segurs, benestants, adaptats i accessibles. Té en compte aspectes com la il·luminació, la ubicació dels serveis, els fluxos de gent, els aforaments, la delimitació del perímetre festiu, etc.
  • Serveis oferts: compren el fet d’assegurar que hi ha servei de menjar, dispensació d’aigua, vetlladores de nit, Punt Lila, ambulància, lavabos...
  • Programació: fa èmfasis en l’horari de les actuacions, la paritat i el missatge dels espectacles, el públic a qui es dirigeixen...
  • Comunicació i difusió: suposa posar consciència amb la informació que es difon sobre la festa i en com es fa, tant en els moments previs com en el transcurs de la nit. Implica afegir consells i per unes festes segures i respectuoses, posar missatges inclusius, etc.
  • Mobilitat: fa referència als desplaçaments al llarg de la nit tant de vehicles com de persones i incideix en la seguretat viària.
  • Senyalística: implica la cartelleria i comunicació de la festa in situ i fa èmfasis en la creació d’espais ben senyalitzats, on sigui fàcil ubicar-se i amb campanyes i cartells que donin consignes clares i concises, així com pautes d’actuació.
  • Barres: Incideix en tots els aspectes relacionats amb la dispensació responsable d’alcohol i requereix formació per al personal de barres, regulació de la oferta de begudes i dels preus d’aquestes, garantir que no es vengui alcohol a persones menors, etc.

L’equip de Medire està especialitzat en formar a professionals de l’oci nocturn i a oferir serveis per tal que les festes siguin de més qualitat i més segures, per ixò, fem Protocols d’oci nocturn adaptats a cada municipi.

Tenir un protocol d’oci nocturn afavoreix a la seguretat ciutadana, a la cura de les persones i dels espais del municipi i dona un valor afegit a les festes i celebracions de cultura popular.

Contacta amb nosaltres si vols fer un PROTOCOL D'OCI NOCTURN i necessites ajuda!