Protocols de Gènere

Des de Mediare creem Protocols de Gènere per administracions públiques i entitats socials i culturals.

El Protocols de Gènere donen pautes, directrius i estratègies municipals per abordar assumptes relacionats amb la igualtat de gènere i les violències masclistes en diferents contextos.

Els Protocols de Gènere poden incloure mesures com:

 • Prevenir l'assetjament sexual i la discriminació de gènere.
 • Promoure la inclusió de persones de tots els gèneres i identitats sexuals en tots els àmbits.
 • Garantir la igualtat d'oportunitats entre totes les persones.
 • Proporcionar atenció mèdica i serveis de salut sensibles al gènere.
 • Abordar la violència de gènere i les agressions sexuals en espais d’oci nocturn i proporcionar suport a les víctimes.

La implementació d'aquests protocols busquen crear entorns més inclusius i equitatius per a totes les persones, independentment de la seva identitat de gènere.

Tenir un protocol de gènere creat ens facilitat:

 • Visibilitzar les diferents manifestacions de les violències sexuals que es poden donar en entorns d’oci.
 • Reduir l’impacte de les agressions que es puguin donar gràcies a la intervenció adequada.
 • Implicar als diferents agents que formen part de l’organització d’actes festius de manera activa.
 • Aconseguir que les dones i persones LGTBI+ vulguin reportar i/o denunciar les violències que viuen.
 • Fer un acompanyament de qualitat a les persones agredides, protegint-les de la culpabilització i la revictimització.
 • Augmentar l’empatia social cap a les persones agredides i el rebuig cap els agressors.
 • Assenyalar els agressors com a productes d’una societat patriarcal, i no com a persones desviades o excepcions. o Implicar als homes com a aliats en la lluita contra les violències sexuals.
 • Fer recollida de dades amb una finalitat transformadora. 
 • Respondre de manera contundent a totes les agressions que es produeixin.

Contacta amb nosaltres si vols fer un PROTOCOL DE GÈNERE i necessites ajuda!