Agents de salut d’intervenció nocturna
(Vetlladores de nit)

Les principals tasques que desenvolupen les vetlladores de nit estan a cavall entre l’agent cívic i l’agent de salut.

La formació d’Agents de Salut prepara a les professionals per poder acompanyar a les persones que estan en un entorn de festa, prevenint, informant i intervenint si és necessari.

Va destinada a:

     - Integradores socials
     - Educadores socials
     - Treballadores socials
     - Criminòlogues
     - Psicòlogues
     - Personal de salut i sociosanitari
     - Informadores de drogues
     - Claustres i professorat de centres educatius.
     - Monitores de lleure
     - Persones que treballen amb joves
     - Persones que treballen en l’àmbit socials
     - Entitats socials i culturals
     - Associacions de joves i caus


Les funcions de les vetlladores de nit es poden emmarcar en els següents punts i es defineixen segons l’estat de les persones:

  • Prevenció en els consums de drogues i reducció de riscos.
  • Primers auxilis i primeres assistències.
  • Educació en el civisme i cura de l’espai públic.
  • Detecció (en primera persona o a través de terceres persones) d’intoxicacions, incivisme, baralles, violències masclistes i agressions sexuals.
  • Promoure la coordinació entre agents de l’espai d’oci.

La formació té una durada de 2 hores.